FINANSIERING

Vårgårda Maskincenter kan erbjuda snabb och trygg finansiering av er investering i samarbete med Nordea Finance. Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Avbetalning

Avbetalning kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning; en optimal lösning för finansiering i egen balansräkning. Köparen gör avskrivningar på samma sätt som för annan ägd utrustning, och har rätt att lösa restskulden under avtalstiden.

Leasing

Med leasing får ditt företag tillgång till utrustningen mot att ni betalar hyra under en överenskommen tidsperiod. Tidsperiod är vanligtvis mellan tre och sju år, beroende på typ av utrustning och vad du som kund önskar, så länge som det är i proportion till den förväntade ekonomiska livslängden. Objektet löses efter avtalstiden mot ett förutbestämt restvärde.

För ytterligare information hör av dig till oss eller direkt till Nordea Finance