Verkstad

I vår verkstad utför vi kundanpassade montage, service och reparationer på maskiner inom entreprenad, lant- och skogsbruk.

Verksdad

Vårgårda Maskincenter utför service, reparationer och montage inom:

  • Entrepenadmaskiner
  • Traktorer och lantbruksmaskiner
  • Skogsmaskiner
  • Traktor- och lastbilskärror

SERVICEBIL

Vårgårda Maskincenter har möjlighet att utföra felsökningar, reparationer och service ute i fält. Större jobb utförs med fördel i vår verkstad.

Vi har för det mesta möjlighet att hjälpa våra kunder med akuta problem med kort varsel.

HYDRAULIK

Vi pressar hydraulslang för de flesta ändamål.

  • Entrepenad
  • Lantbruk
  • Skogsbruk
  • Traktor- och lastbilskärror